Số lượng
...
Tượng thu trắng
...
...

Giá: 1,260,000 VNĐ

 

Thông tin sản phẩm