Số lượng
...
Bộ trà 1,25L Vuông Ngà sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm