Số lượng
...
Chén cơm 12cm
...
...

Giá: 22,000 VNĐ

 

Thông tin sản phẩm