Số lượng
...
Bộ trà 1.25L Duyên Quê
...
...

Giá: 1,520,200 VNĐ

Mã sản xuất: 01124321803 Nặng: 2.9kg Hãng cung cấp: Minh Long 1 Việt Nam  

Thông tin sản phẩm

Chi tiết Bộ Trà 1.25L(cao)Tulip Duyên Quê 01124321803 gốm sứ Minh Long :

- 01 bình trà 1.25L 

- 06 tách 0.20L 

- 06 dĩa lót tách 15cm 

- 01 hủ đường 

- 01 chế sữa