Số lượng
...
Bộ trà 1.25L Awakening
...
...

Giá: 2,640,000 VNĐ

Mã sản xuất: 01124218103 Hãng cung cấp: Minh Long 1 Việt Nam  

Thông tin sản phẩm

Chi tiết bộ trà 1,25L Awakening 01124218103 gốm sứ Minh Long :

- 01 bình trà 1.25L 

- 06 tách 0.20L 

- 06 dĩa lót tách 15cm 

- 01 hủ đường 

- 01 chế sữa