Số lượng
...
Bộ trà 1.1L Hương Biển Kem
...
...

Giá: 2,310,000 VNĐ

Chi tiết bộ trà 1,1L Hương Biển Kem 01113808903 gốm sứ Minh Long : - 01 bình trà 1.1L - 06 tách 0.18L - 06 dĩa lót tách 14,5cm - 01 hủ đường 8cm - 01 chế sữa 0.22L  

Thông tin sản phẩm