Số lượng
...
Bộ trà 0,35L Thanh Trúc sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm