Số lượng
...
Bộ trà 0,8L Tulip nổi sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm