Số lượng
...
Bộ trà 0.8L Quả Chanh sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm