Số lượng
...
Bộ 0.7L Hoa văn Chỉ Xanh Lá sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm