Số lượng
...
Bộ trà 1,2L Hoa Văn Ngọc Biển sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm