Số lượng
...
Bộ trà 0.7L hoa văn Phúc Lộc Thọ sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm