Số lượng
...
Bộ 0.7 l Mẫu Đơn - Thanh Trúc
...
...

Giá: 1,111,000 VNĐ

Bộ trà gốm : 1 ấm , 6 tách và 6 đĩa lót 

Thông tin sản phẩm