Số lượng
...
Bộ trà 1.3L Hoàng Cung Quốc Sắc sứ Minh Long
...
...

Giá: 24,640,000 VNĐ

Bộ trà gồm - 1 ấm , 6 tách , 6 đĩa , 1 đựng đường và 1 rót sữa 

Thông tin sản phẩm