Số lượng
...
Bộ trà 0.8l Duyên Quê
...
...

Giá: 965,800 VNĐ

 

Thông tin sản phẩm

Bộ trà Duyên Quê sứ Minh Long bao gồm 2 loại

( Bộ trà và Bộ cafe )

1-Bộ trà 0,8L

    Bao gồm 1 ấm , 6 tách và 6 đĩa lót tách

Giá : 965.000 đ

2-Bộ cafe 1,25L

    Bao gồm 1 ấm , 6 tách , 6 đĩa lót tách , 1 rót sữa và 1 đựng đường

 Giá : 1.520.000đ