Số lượng
...
Bộ trà 0.8L Awakening
...
...

Giá: 1,694,000 VNĐ

 

Thông tin sản phẩm

Bộ trà Awakening sứ Minh Long bao gồm 2 loại

( Bộ trà và Bộ cafe )

1-Bộ trà 0,8L

    Bao gồm 1 ấm , 6 tách và 6 đĩa lót tách

Giá : 1.470.000 đ

2-Bộ cafe 1,25L

    Bao gồm 1 ấm , 6 tách , 6 đĩa lót tách , 1 rót sữa , 1 đựng đường

 Giá : 2.300.000 đ