Số lượng
...
Ca sứ Minh Long hoa văn Phúc Lộc Thọ
...

Thông tin sản phẩm

 

Ca trà cá nhân hoa văn Phúc Lộc Thọ

Chất liệu : sứ cao cấp