Số lượng
...
Bộ trà 1.3L Đài Các Hoa Trang Trí Vàng sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm