Số lượng
...
Ca 0.3L Daisy trắng sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm