Số lượng
...
Ca trà Daisy 0.37L sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm