Số lượng
...
Ca bia trắng 0.49L sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm