Số lượng
...
Bộ trà 0,7L Sen Trắng sứ Minh Long
...

Thông tin sản phẩm